Poznáte Modrého anjela?

Sme tímom odborníkov z pomáhajúcich profesií, ktorí sa v uplynulých rokoch podieľali na likvidácii následkov 14 nehôd s hromadným postihnutím osôb na území Slovenska a v zahraničí a tiež na sanácii následkov desiatok rozsahom menších udalostí. Naši členovia sa pri svojej práci spravidla stretávajú s ľuďmi, ktorí náhlym spôsobom stratili blízkeho, bezprostredne po tragickej udalosti, sprevádzajú rodiny obetí nehôd pri rozlúčkach s telom, asistujú policajnému zboru pri úkonoch potrebných na vyšetrenie prípadov, pracujú s obeťami násilných trestných činov, organizujú stretnutia medzi vinníkmi, obeťami a blízkymi obetí nehôd a katastrof. Pre činnosť tímu je charakteristický fakt, že rieši následky zvyčajne v prvých hodinách, maximálne dňoch nasledujúcich po udalosti a aktívne spoluvytvára priestor na fungovanie siete následnej starostlivosti.

Tím krízovej intervencie je skupina jednotlivcov so spoločným cieľom podieľať sa spoločne na likvidácii následkov udalostí s traumatizujúcim potenciálom a maximalizovať tak synergický efekt nasadenia jednotlivých síl a prostriedkov. Základnou jednotkou zasahujúceho tímu je dvojica spolupracovníkov, ktorí úzko kooperujú a poskytujú si vzájomnú podporu. Tím sa podľa potreby skladá z rôzneho počtu dvojíc potrebných na zvládnutie zásahu a jedného veliteľa zásahu. Veľkosť tímu sa priebežne mení v závislosti od potreby efektívneho zvládnutia udalosti. V prípade udalostí veľkého rozsahu jeho činnosť zabezpečuje podporný tím.

Ľudia Modrého anjela spolupracovali na tvorbe vlastnej koncepcie terénnej krízovej intervencie v Slovenskej republike a overovali ju v praxi pri zásahoch. Vo svojich civilných zamestnaniach sa tiež venujú témam, ktoré sa týkajú utrpenia, smrti, zomierania, stretávajú sa s bolesťou v mnohých jej podobách a napriek tomu neprestali veriť, že život môže mať aj krajšiu tvár. Ako členovia a partneri tímu krízovej intervencie Modrý anjel sa v súčastnosti podieľajú na aktivitách smerujúcich k vytvoreniu a fungovaniu vlastnej NÁRODNEJ SIETE ZASAHUJÚCICH TÍMOV KRÍZOVEJ INTERVENCIE, ktorá bude zasahovať pri menších udalostiach s traumatizujúcim potenciálom v nepretržitej dostupnosti na území Slovenskej republiky.

Naši ľudia pri svojej prácii v značnej miere využívajú vedomosti a postupy obsiahnuté v EURÓPSKEJ DIREKTÍVE pre jednotlivé aspekty psychosociálnej podpory pri mimoriadnych udalostiach s traumatizujúcim potenciálom (EUROPEAN POLICY PAPER) a venujú sa lokalizácii tohto materiálu do slovenských reálií.

Modrý anjel hodlá tiež v logistickej a organizačnej spolupráci s vedením štátu naďalej poskytovať psychosociálnu podporu pri nešťastiach slovenských občanov v zahraničí a pracuje tiež na príprave členov tímu pre zásahy pri veľkých katastrofách v rámci humanitárnych misií.

Veríme, že aj tie najväčšie krízy a nešťastia sú tiež príležitosťou na vznik nových a zmysluplných projektov, ktoré ľuďom umožnia žiť svoj život lepšie a krajšie.

 

Aktuálne správy o našej činnosti nájdete na našej Facebookovej stránke:


Novinky

Aby trpiaci neostávali osamelí... pridajte sa svojimi 2% k misii Modrých anjelov

11.02.2015 23:55
ĎAKUJEME, ŽE STE SA AJ TENTO ROK ROZHODLI VENOVAŤ 2/3/% ZO ZAPLATENEJ DANE MODRÉMU ANJELOVI. ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE ROBIŤ UTRPENIE ZNESITEĽNEJŠÍM. Aj v roku 2015 sme prijímateľmi 2% zo zaplatenej dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2014.   Postup pre zamestnancov 1. Do...

Keď sa hojí duša...

26.05.2014 22:15
(Cvičenie UHPO -  záverečnej skúšky frekventantov výcviku Tímu krízovej intervencie Modrý anjel v spolupráci s IZS) Nie je to dlho, čo sme znovu testovali našich budúcich spolupracovníkov. Opäť išlo o náročnú skúšku odvahy, pripravenosti, dôvtipu a citu. Tentokrát pod rúškom...

Projekt Človek človeku v roku 2013

18.02.2014 23:29
Projekt „Človek človeku“ – Psychosociálna podpora / krízová intervencia pre občanov SR žijúcich v BSK v prípadoch udalostí s traumatizujúcim potenciálom bol podporený Nadáciou SPP vo výške 20 000,00 €. Ďakujeme.   Cieľom projektu bolo zabezpečenie nepretržitej dostupnosti služby krízovej...

Použitie prijatých prostriedkov z 2-3% z podielu zaplatenej dane z príjmu v roku 2013

09.02.2014 22:50
Použitie prijatých prostriedkov z 2-3% z podielu zaplatenej dane z príjmu právnických a fyzických osôb v roku 2013   Najneskôr do konca roka 2013 sme mali povinnosť využiť a vyúčtovať prostriedky prijaté v roku 2012, tj. zostatok 38,28 € z celkovo prijatých 452,90 €. Mohli...
Všetky články